uTorrent EZ Booster

uTorrent EZ Booster 2.2

Miễn phí
uTorrent đã, cuối cùng cũng thành nó trong những đại gia đình của hầu hết nổi tiếng động cơ phụ
Người dùng đánh giá
4.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
EZ Boosters
uTorrent đã, cuối cùng cũng thành nó trong những đại gia đình của hầu hết nổi tiếng động cơ phụ cho filesharing chương trình. Người của uTorrent khách hàng sẽ được hưởng thụ tăng tốc độ và toàn đi tìm optimization dùng cái này mới highend triển khai thực hiện. Này đơn giản nghĩa là ông sẽ tải hơn và nhanh hơn anh thích tập tin (phim, nhạc, tài liệu, các ứng dụng và) do cao tốc độ và cải tiến tìm kiếm từ nhiều nguồn tin.
Thông tin được cập nhật vào: